OASA

nə təklif edirik

Tikinti, idarəetmə və bərpa üçün
həllərin təmin edilməsi.

Biz uzun müddətdir fəaliyyət göstərən müstəqil tikinti xidmətləri və evlərin təkmilləşdirilməsi şirkətiyik. Evə qulluq və təkmilləşdirmələrdən tutmuş genişləndirmələrə, təmirə və yeni tikililərə qədər hər cür böyük və kiçik layihələrdə əsas tikinti podratçısı kimi işləmək üzrə zəngin təcrübəmiz var.

nə təklif edirik

Xidmətlər

Bizim missiyamız həyata keçirdiyimiz təmir-bərpa, tikinti-quraşdırma işlərini peşəkar səviyyədə, yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirərək, zamanında təhvil vermək və müştəri məmnuniyyətinə nail olmaqdan ibarətdir.

01.

MÜHƏNDİS-KOMMUNİKASIYA VƏ ŞƏBƏKƏLƏRİNİN QURULMASI

View More
02.

SƏNAYƏ VƏ MÜLKİ OBYEKTLƏRIN TİKİNTİSİ

View More
03.

ŞƏXSİ VİLLA VƏ OBYEKTLƏRİN TİKİNTİ VƏ TƏMİRİ

View More
04.

BİNALARIN 0-DAN SON AŞAMAYADƏK TİKİLİB TƏHVİL VERİLMƏSİ

View More
05.

MÜHƏNDİSLİK VƏ DİZAYN

View More
06.

FİTOUT İŞLƏRİ

View More
07.

BETON VƏ DƏMİR-BETON KONSTRUKSİYALARIN QURAŞDIRILMASI

View More