OASA

Gördüyümüz İşlər

nə təklif edirik

Xidmətlər

Bizim missiyamız həyata keçirdiyimiz təmir-bərpa, tikinti-quraşdırma işlərini peşəkar səviyyədə, yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirərək, zamanında təhvil vermək və müştəri məmnuniyyətinə nail olmaqdan ibarətdir.

01.

MÜHƏNDİS-KOMMUNİKASIYA VƏ ŞƏBƏKƏLƏRİNİN QURULMASI

View More
02.

SƏNAYƏ VƏ MÜLKİ OBYEKTLƏRIN TİKİNTİSİ

View More
03.

ŞƏXSİ VİLLA VƏ OBYEKTLƏRİN TİKİNTİ VƏ TƏMİRİ

View More
04.

BİNALARIN 0-DAN SON AŞAMAYADƏK TİKİLİB TƏHVİL VERİLMƏSİ

View More
05.

MÜHƏNDİSLİK VƏ DİZAYN

View More
06.

FİTOUT İŞLƏRİ

View More
07.

BETON VƏ DƏMİR-BETON KONSTRUKSİYALARIN QURAŞDIRILMASI

View More